Zaloguj się
Nie pamiętasz hasła? Zarejestruj się
Infolinia Sklepu Zadzwoń

 sklep ekspercki z fotelikami w Oświęcimiu

 INFOLINIA OGÓLNA:

602 228 968

 Ekspert Foteliki & Wózki:

784 467 521

Producenci
Nasz Sklep

TOP-MALUSZEK

ul.Olszewskiego 47

Oświęcim 32-600

Newsletter
Podaj swój adres e-mail, jeżeli chcesz otrzymywać informacje o nowościach i promocjach oraz kuponach rabatowych.
Regulamin Sklepu

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO WWW.TOP-MALUSZEK.PL obowiązuję od 25 grudnia 2014r.

 

§1

Informacje ogólne

1. Niniejszy Regulamin określa zasady świadczenia usług przez sklep internetowy [dalej „Sklep”] działający pod adresem www.top-maluszek.pl NA PODSTAWIE Dropshippingu

2. Właścicielem Sklepu jest przedsiębiorca: Łukasz Bednarczyk działający pod firmą: "Łukasz Bednarczyk Fotografia Ślubna" z siedzibą przy ul. Wiktora Bałandy 42 lok. 9, 32-600 Oświęcim. NIP: 549-211-56-67. REGON:120419683. Firma wpisana do rejestru Centralnej Ewidencji i Informacji Działalności Gospodarczej prowadzonego przez Ministra Gospodarki.

3. Infolinia Biura Obsługi Klienta [dalej „BOK”] – tel. kom.784-467-521. czynna w dni robocze w godzinach od 9-18 adres e-mail : sklep@top-maluszek.pl

4. Sklep prowadzi sprzedaż nowych, wolnych od wad produktów za pośrednictwem sieci internet.

5. Zamówienia realizowane są wyłącznie na terenie Polski

§2

Zamówienia i ich realizacja

1. Zamówienia można składać poprzez stronę www.top-maluszek.pl, zamówienia można składać 7 dni w tygodni, 24 godziny na dobę.

2. Produkty w sklepie są szczegółowo oznaczone na tzw. karcie produktu, która zawiera informację o właściwościach towaru, cenie, rozmiarze, kolorystyce, materiale, producencie itp.

3. Zamówienia na towary oferowane w sklepie dokonywane są przez wybór z dostępnej produktów sklepu, poprzez kliknięcie ikony "DO KOSZYKA" po wykonaniu tej czynności produkt zostaje przeniesiony do koszyka, następnie pojawi się komunikat "Produkt dodany do koszyka".

4. Zawartość koszyka jest widoczna po kliknięciu na ikonę graficzną w prawym rogu strony obrazującą koszyk.
Po kliknięciu w Ikonę Graficzną KOSZYK uruchamia się strona pokazująca wszystkie produkty, które się w nim znajdują.

5. W celu kontynuacji finalizacji zamówienia w panelu pokazującym zawartość koszyka możemy dokonać wyboru: formy płatności oraz sposobu dostawy.

6. Po wybraniu opcji „ZAMAWIAM”, włączy się strona, gdzie Klient może wybrać zakupy z rejestracją lub bez rejestracji a następnie zostanie poproszony o podanie danych niezbędnych do realizacji dostawy. 

7. W celu kontynuacji zamówienia kolejnym krokiem jest uruchomienie przycisku z napisem "PODSUMOWANIE" gdzie zostanie państwu pokazane podsumowanie dodanych do koszyka produktów oraz ich poszczególnych wartości wraz z informacjami o kosztach dostawy, terminie, formach płatności i kwocie całkowitej zamówienia.

8. Po wybraniu opcji "ZAMAWIAM I PŁACĘ" zamówienie złożone zostanie w naszym sklepie. Klient otrzymuje potwierdzenie zamówienia na podany adres e-mail.

§3

Ceny

1. Ceny w Sklepie podane są w polskich złotych, są cenami brutto i zawierają podatek Vat.

2. Podane ceny produktów nie zawierają kosztów dostawy.

3. Koszt dostawy uzależnione są od wybranego przez Zamawiającego sposobu dostawy i płatności, aktualne koszty dostawy są pod "linkiem" http://www.top-maluszek.pl/koszt-dostawy

4. Do każdego złożonego zamówienia dołączony jest dowód zakupu: paragon fiskalny lub na życzenie faktura.

§4

Płatności

1) W sklepie www.top-maluszek.pl Zamawiający ma możliwość skorzystania z następujących form płatności:

a) „Za Pobraniem” – Zamawiający reguluje płatność za towar i dostawę u "listonosza" lub "kuriera";

b) „Przelew Bankowy” – przedpłata na rachunek bankowy sklepu:

Łukasz Bednarczyk (top-maluszek.pl)
ul.Wiktora Bałandy 42/9 Oświęcim 32-600

25 8110 1023 2003 0301 6251 0001. (ABSBank Spółdzielczy o/oświęcim).

c) szybka płatność internetowa On-line (za pośrednictwem serwisu przelewy24.pl)

§5

Wysyłka towaru

1. Zamówiony towar Sklep wysyła za pośrednictwem firm wysyłkowych hurtowni Dropshippingowej

 

2. Zamówione towary zostaną dostarczone do zamawiającego w terminie maksymalnie do 5 dni.

§6

Reklamacje

1. Kupującemu przysługują 2 lata gwarancji na zakupiony produkt.

2. Adres pod jaki należy wysyłać przesyłki reklamacyjne oraz zgłoszenia reklamacyjne.

Łukasz Bednarczyk (TOP-MALUSZEK.PL)
ul. Wiktora Bałandy 42/9
32-600 Oświęcim

pod tym e-mailem mogą państwo składać reklamacje: SKLEP@TOP-MALUSZEK.PL    W razie pytań zapraszamy do kontaktu KOM:784-467-521.

3. Sklep odpowiada z tytułu rękojmi, jeżeli wada fizyczna produktu zostanie stwierdzona przed upływem dwóch lat od dnia wydania rzeczy Kupującemu (Klientowi).

4. Do reklamacji prosimy dołączyć opis przyczyny składania reklamacji. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 dni.

5. Jeżeli towar ma wadę, Zamawiający może żądać obniżenia ceny albo odstąpić od umowy, chyba że Sklep niezwłocznie i bez nadmiernych niedogodności dla Zamawiającego wymieni wadliwy towar na wolny od wad lub go naprawi. Ograniczenie to nie ma zastosowania jeżeli towar był już wymieniony lub naprawiany przez Sklep albo Sklep nie uczynił zadość obowiązkowi wymiany lub naprawy towaru.

6. Zamawiający może zamiast zaproponowanej przez Sklep naprawy towaru żądać jego wymiany lub zamiast wymiany żądać naprawy, chyba że doprowadzenie towaru do zgodności z umową w sposób wybrany przez Zamawiającego jest niemożliwe albo wymagałoby nadmiernych kosztów w porównaniu ze sposobem proponowanym przez Sklep. Przy ocenie nadmierności kosztów uwzględnia się wartość towaru wolnego od wad, rodzaj i znaczenie stwierdzonej wady, a także bierze się pod uwagę niedogodności, na jakie narażałby Zamawiającego inny sposób zaspokojenia.

7. Po pozytywnym rozpatrzeniu reklamacji Sklep - w zależności od sposobu załatwienia reklamacji  -  odsyła pełnowartościowy produkt na swój koszt na adres podany przez Zamawiającego, zwraca odpowiednią część ceny w związku z jej obniżeniem lub, w przypadku odstąpienia od umowy, zwraca należność za reklamowany towar.

§7

Prawo odstąpienia od umowy.

1. Każdy Klient może w terminie 14 dni kalendarzowych liczonych od dnia dostawy towaru, odstąpić od umowy bez podawania przyczyny, składając Sprzedawcy stosowne oświadczenie. Oświadczenie można złożyć na formularzu, którego wzór stanowi załącznik do ustawy o prawach konsumenta z dnia 30 maja 2014 r. Mogą państwo napisać i przesłać oświadczenie odstąpienia swojej treści na adres SKLEP@TOP-MALUSZEK.PL lub na adres: Łukasz Bednarczyk (TOP-MALUSZEK.PL) ul. Wiktora Bałandy 42/9 OŚWIĘCIM 32-600.

2. PROPONOWANY PRZYKŁADOWY WZÓR FORMULARZA ODSTĄPIENIA OD UMOWY


(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

– Adresat [Łukasz Bednarczyk (top-maluszek.pl) ul. Wiktora Bałandy 42/9 Oświęcim 32-600]

– Ja/My(*) niniejszym informuję/informujemy(*) o moim/naszym odstąpieniu od umowy sprzedaży następujących rzeczy(*) umowy dostawy następujących rzeczy(*) umowy o dzieło polegającej na wykonaniu następujących rzeczy(*) /o świadczenie następującej usługi(*)

– Data zawarcia umowy(*) /odbioru(*)

– Imię i nazwisko konsumenta(-ów)

– Adres konsumenta(-ów)

– Podpis konsumenta(-ów) (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej)

– Data(*)

*Niepotrzebne skreślić.

3. Przy odstąpieniu od umowy przez klienta sklepu, zwrot wpłaconej kwoty zostanie zwrócony niezwłocznie jednak nie później niż w 14 dni od daty otrzymania oświadczenia odstąpienia od umowy.

4. Koszty dostawy zwracanego towaru w przypadku odstąpienia od umowy ponosi SKLEP.

5. Prawo odstąpienia od umowy zawartej poza lokalem przedsiębiorstwa lub na odległość nie przysługuje konsumentowi w odniesieniu do umów:

a) o świadczenie usług, jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą konsumenta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy;

b) w której cena lub wynagrodzenie zależy od wahań na rynku finansowym, nad którymi przedsiębiorca nie sprawuje kontroli, i które mogą wystąpić przed upływem terminu do odstąpienia od umowy;

c) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz nieprefabrykowana, wyprodukowana według specyfikacji konsumenta lub służąca zaspokojeniu jego zindywidualizowanych potrzeb;

d) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz ulegająca szybkiemu zepsuciu lub mająca krótki termin przydatności do użycia;

e) w której przedmiotem świadczenia jest rzecz dostarczana w zapieczętowanym opakowaniu, której po otwarciu opakowania nie można zwrócić ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

f) w której przedmiotem świadczenia są rzeczy, które po dostarczeniu, ze względu na swój charakter, zostają nierozłącznie połączone z innymi rzeczami;

g) w której przedmiotem świadczenia są napoje alkoholowe, których cena została uzgodniona przy zawarciu umowy sprzedaży, a których dostarczenie może nastąpić dopiero po upływie 30 dni i których wartość zależy od wahań na rynku, nad którymi przedsiębiorca nie ma kontroli;

h) w której konsument wyraźnie żądał, aby przedsiębiorca do niego przyjechał w celu dokonania pilnej naprawy lub konserwacji; jeżeli przedsiębiorca świadczy dodatkowo inne usługi niż te, których wykonania konsument żądał, lub dostarcza rzeczy inne niż części zamienne niezbędne do wykonania naprawy lub konserwacji, prawo odstąpienia od umowy przysługuje konsumentowi w odniesieniu do dodatkowych usług lub rzeczy;

i) w której przedmiotem świadczenia są nagrania dźwiękowe lub wizualne albo programy komputerowe dostarczane w zapieczętowanym opakowaniu, jeżeli opakowanie zostało otwarte po dostarczeniu;

j) o dostarczanie dzienników, periodyków lub czasopism, z wyjątkiem umowy o prenumeratę;

k) zawartej w drodze aukcji publicznej;

l) o świadczenie usług w zakresie zakwaterowania, innych niż do celów mieszkalnych, przewozu rzeczy, najmu samochodów, gastronomii, usług związanych z wypoczynkiem, wydarzeniami rozrywkowymi, sportowymi lub kulturalnymi, jeżeli w umowie oznaczono dzień lub okres świadczenia usługi;

m) o dostarczanie treści cyfrowych, które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez przedsiębiorcę o utracie prawa odstąpienia od umowy.

§8

Ochrona prywatności

1. Dane osobowe podane przez Zamawiającego na stornie www.top-maluszek.pl są przetwarzane w celach realizacji umowy sprzedaży zgodne z warunkami określonymi w Ustawie z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. Nr 101 z 2002r. poz. 926, z późn.zm.) oraz w Rozporządzeniu Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz.1024) Szczegółowe informacje zawiera polityka-prywatnosci

2) Zamawiający ma prawo wglądu do swoich danych osobowych i adresowych oraz ich poprawiania. Podanie danych osobowych ma charakter dobrowolny, aczkolwiek jest niezbędne do realizacji zawartej umowy sprzedaży.

§9

1. Chcąc skorzystać z możliwości polubownego i pozasądowego rozwiązywania sporów dotyczących zakupów w naszym sklepie internetowym, Klient ma prawo złożyć swoją skargę za pośrednictwem unijnej platformy internetowej ODR (Online Dispute Resolution), dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/

§10

Własność intelektualna

1. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody.

www.TOP-MALUSZEK.PL

.

Sklep podlega ochronie prawnej

Kancelaria Prawnicza LEX & Wspólnicy

zapraszamy na zakupy online oraz do sklepu stacjonarnego

Placówka Stacjonarna w Oświęcimiu

Top-Maluszek to sklep dziecięcy, który ma swoją siedzibę w Oświęcimiu na ulicy Olszewskiego 47, gdzie również znajduje się magazyn sklepu internetowego i magazyn mebli dla niemowląt. Obecnie na magazynie posiadamy produkty marki Klupś ( meble dziecięce z szufladami, komody, przewijaki nadstawki na łóżeczko ) oraz pościele i prześcieradła polskich producentów. 

Wózki i foteliki samochodowe

W stałej ofercie posiadamy foteliki samochodowe marek: Graco, 4Baby, Caretero, Jane, Espiro, EasyGo których montaż oferujemy klientom wraz z dopasowaniem do samochodu. Posiadamy foteliki z testami ADAC oraz z homologacjami normą I-Size R129 & R044.

Dla rodziców poszukujących wózka dziecięcego oferujemy marki wózków zarówno gondolowych jak i spacerowych, które są dostępne w konfiguracjach samej spacerówki jak i 2w1, 3w1 z ( fotelikiem samochodowym ) oraz z możliwością podpięcia bazy isofix. 

Zabawki dla dzieci i niemowląt

Lubicie bawić się puzzlami i grami edukacyjnymi lub klockami z swoimi dziećmi, u nas znajdziecie pełną ofertę starannie wyselekcjonowanych zabawek dla dzieci, które kształtują poznawanie świata i prawidłowy rozwój maluszka.

Akcesoria dla mamy i dziecka

Czas zbliżających się narodzin nowego członka rodziny to piękne wydarzenie dla którego przygotowujemy się już około 3-4 miesiące przed porodem, dzięki czemu mamy możliwość zaznajomienia się z branżą i produktami. Posiadamy wszystkie artykuły niezbędne na wyprawkę jak wanienki, kocyki, pościele z ochraniaczem, okrycia kąpielowe i ręczniki, butelki, smoczki, laktatory, podgrzewacze, art. poporodowe

Odzież niemowlęca

Ubranka dla niemowlą polskiej marki Pinokio pajacyki dziecięce śpioszki półśpioszki czepeczki na wyprawkę i do szpitala. W ostatnim czasie wprowadziliśmy do ofertę produktów firmy Mrofi, jesteśmy przekonani, że znajdą państwo produkt odpowiedni swoim oczekiwaniom. 

Materace do łóżeczek

Prawidłowy wybór materaca dla dziecka to niezwykle ważna decyzja, która zapewni zdrowy spokojny sen. Kokos-Pianka-Kokos, Lateks-Pianka lub Pianka Memory która dopasowuje się do dziecka.

Top-Maluszek.pl Idealne miejsce na zrobienie zakupów

 

Odwiedź naszych ekspertów wyprawkowych :-)

 

do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy od home.pl